شب یلدا نمونه

ایرانیان و بسیاری از اقوام دیگر شب چله (شب یلدا) را جشن می گیرند. شب یلدا از سنت های دیرینه…